کارگاه بلووآرت

چهره‌های تاریخی

تحقیق و گردآوری از BlueArt.ch

دریاسالار هوراسیو نلسون (1805-1758) که به لرد نلسون شهرت داشت. یک افسر بریتانیا در نیروی دریایی سلطنتی. او در آغاز به جهت سرپیچی های مکرر از دستور فرمانده مافوق خود مشهور بود و همواره از استراتژی و تاکتیک های غیر متعارف خود عمل می کرد…

کریستف کلمب

فردی که قاره آمریکا را بطور اتفاقی کشف کرد...

James Cook

یک ملوان و کاشف انگلیسی که به سه سفر اکتشافی مهم رفت...

John Jervis

یک نوجوان به دریا می زند و 73 سال در نیروی دریایی خدمت می‌کند...

William Bligh

کاپیتانی که رکوردهای بسیاری را در تاریخ دریانوردی به ثبت رساند....

Close Menu