کارگاه بلووآرت
توجه: از آنجا که در حال حاضر مجوز فروش محصولات در ترکیه اخذ نشده است، از دریافت هر نوع وجهی از داخل کشور معذوریم. از اینکه ما را درک می کنید متشکریم.

دسته بندی نمونه

کشتی های ماکت تاریخی

1

Pen Duick

قهرمان افسانه ای اریک تبرلی

1

Columbus Caravels

سه کشتی معروف به فرماندهی کریستف کلمب

1

Jolie Brise Cutter

قایق پرسرعت و معروف فرانسوی

1

Mayflower

اولین 102 مهاجر انگلیسی به آمریکا

10

San Francisco

یکی از معروفترین کشتیهای جنگی آرمادای اسپانیا

1

San Jose Galleon

معروفترین کشتی باری اسپانیا که با 17 بیلیون دلار جواهرات غرق شد

1

Santa Maria

پرچمدار اسکادران سه کشتی کریستف کلمب

Close Menu