کارگاه بلووآرت
توجه: از آنجا که در حال حاضر مجوز فروش محصولات در ترکیه اخذ نشده است، از دریافت هر نوع وجهی از داخل کشور معذوریم. از اینکه ما را درک می کنید متشکریم.

قدرت دریاها

چرا کشتی؟ چرا دریانوردی؟ اهمیت تاریخی کشتیرانی در چیست؟ در زمانهای نه چندان دوری که کروی بودن زمین مورد شک و تردید بود و هنوز قاره ها و مناطق زیادی کشف نشده باقی مانده بودند، صنعت دریانوردی یکی از ارکان اصلی پیشرفت هر کشور و جامعه محسوب میشد.

از هزاران سال پیش همواره عده انسانهایی که در کنار هم زندگی میکردند و رفته رفته تشکیل کلونی و شکل گرفتن شهرها را باعث شدند، ترجیح دادند در کنار یک ساحل، اعم از رودخانه، دریاچه و دریا ساکن شوند. آب، نه تنها مایع حیاط، بلکه منبع بزرگی از مواد غذایی برای بشر محسوب می شود. در زمانهایی که مرزبندی مشخصی وجود نداشت، تصرف آبها به منزله حفاظت از خاک و حیاط بحساب می آمد.

هر ساله، محققین و جویندگان آثار تاریخی، وقت و هزینه های هنگفتی را صرف تحقیق و بررسی گذشته بسیاری از کشتی هایی را میکنند که حتی زیر هزاران متر اقیانوس آبی آرمیده اند. امروزه بیش از هر صده ای، اهمیت این اسطوره های تاریخی بر هر کسی معلوم گشته است.  تا بدین حد که ممالکت گوناگون، برسر حق و حقوق آن اختلاف نظر دارند تا افتخار را نصیب خود کنند.

در این راستا، هر منطقه و کشوری، دارای یک تاریخ قایقرانی می باشد که دانستن آن خالی از لطف و اهمیت نیست. در اینجا سعی شده است تا بخش کوچکی از این تاریخ، با توجه به کشتی های مدلی که در این کارگاه ساخته میشود، در اختیار شما علاقمندان قرار دهیم. امیدواریم که مورد توجه شما قرار بگیرد.

Close Menu