کارگاه بلووآرت

سال‌های کشف جهان

چرا کشتی؟ چرا دریانوردی؟ اهمیت تاریخی کشتیرانی در چیست؟ در زمان‌های نه چندان دوری که کروی بودن زمین مورد شک و تردید بود و هنوز قاره‌ها و مناطق زیادی کشف نشده باقی مانده بودند، صنعت دریانوردی یکی از ارکان اصلی پیشرفت هر کشور و جامعه محسوب می‌شد.

از هزاران سال پیش همواره تعداد انسان‌هایی که در کنار هم زندگی می‌کردند و رفته رفته تشکیل کلونی و شکل گرفتن شهرها را باعث شدند، ترجیح دادند در کنار یک ساحل، اعم از رودخانه، دریاچه و دریا ساکن شوند. آب، نه تنها مایع حیاط، بلکه منبع بزرگی از مواد غذایی برای بشر محسوب می‌شود. در زمان‌هایی که مرزبندی مشخصی از مالکیت اراضی و مناطق دنیا وجود نداشت، تصرف آبها به منزله ادامه حیاط و بقای طایفه بحساب می‌آمد.

هر ساله، محققین و جویندگان آثار تاریخی، وقت و هزینه‌های هنگفتی را صرف تحقیق و بررسی گذشته بسیاری از کشتی‌هایی را می‌کنند که حتی زیر هزاران متر اقیانوس آبی آرمیده‌اند. امروزه بیش از هر صده‌ای، اهمیت این اسطوره‌های تاریخی بر هر کسی معلوم گشته است.  تا بدین حد که ممالکت گوناگون، برسر حق و حقوق آن اختلاف نظر دارند تا افتخار را نصیب خود کنند.

در این راستا، هر منطقه و کشوری، دارای یک تاریخ قایقرانی می‌باشد که دانستن آن خالی از لطف و اهمیت نیست. در اینجا سعی شده است تا بخش کوچکی از این تاریخ، با توجه به کشتی‌های مدلی که در این کارگاه ساخته می‌شود، در اختیار شما علاقمندان قرار دهیم. امیدواریم که مورد توجه شما قرار بگیرد.

رویدادهای تاریخی

رویدادهای مهم تاریخ بشر برای پیشتازی در کشف و قلمروی کره ناشناخته زمین؛ نبرد ترافالگار، نیروی دریایی آرمادا، گالئون‌ها، و دیگر وقایع تاریخ دریانوردی

چهره‌های تاریخی

با افراد تأثیرگذاری که در باد و باران و طوفان گرد زمین گشته‌اند آشنا شوید؛ کاوشگران، دریانوردان، نقشه‌برداران و ناخدایانی که تاریخ دریانوردی را رقم زده‌اند

کشتی‌های تاریخی

سوار بر کشتی‌های تاریخی شوید که در سفرهای ماجراجونه، سینه امواج را شکافتند و در نبردها و صنایع تجارت و حمل و نقل دریایی افتخار آفریدند

منابع و ماخذ

– Royal Museums Greenwich

– South Street Seaport Museum

– Maritime Museum Amsterdam

– Internationales Maritimes Museum Hamburg

– Mariners Museum Newport News Virginia

– Britannica Encyclopedia

– Encarta Encyclopedia

– Wikipedia Encyclopedia

– Greenwich Maritime Institute

– State University of New York Maritime

– Plymouth University

– Institut für Meereskunde – Universität Hamburg

– Spain Maritime University of Salamanca

– British Commission for Maritime History

– National Maritime Historical Society

– San Diego Historical Society

– Scripps Institution of Oceanography Library

– National Library of Australia

– Book of Caroline Alexander – The Bounty

– Book of Anne Salmond – William Bligh in the South Sea

– Book of Richard Hough – Captain James Cook

– Book of Rob Mundle – Cook

– Book of Sean M.Heuvel – From Across the Sea

– Book of Arthur Bryant – Nelson

– Book of W. H. Fitchett – Nelson and his Captains

– Book of Geoffrey Bennett – The Battle of Trafalgar

– Book of Brian Lavery – Nelson’s Fleet at Trafalgar

– Book of Robert Hutchinson – The Spanish Armada

– Book of Neil Hanson – The Confident Hope of a Miracle (The True History of the Spanish Armada)

– Book of John Winton – History of the Royal Navy

– Book of Roy Adkins – The War for All the Oceans

– Book of N. A. M. Rodger – The Command of the Oceans

– Book of Max Adams – Admiral Collingwood

– Book of Rolf Strootman – Empires of the Sea

– Book of Sebastian Junger – The Perfect Storm

– Book of Lincoln Painl – The Sea Civilization (A Maritime History of the World)

– Book of Kevin Jackson – Mayflower (The Voyage from Hell)

– Book of David Abulafia – The Boundless Sea

– Book of Clark B.hinckley – Christopher Columbus

– Book of Patrick O’Brian – HMS Surprise

– Book of Patrick O’Brian – Master and Commander

– Book of Patrick O’Brian – The Thirteen Gun Salute

– Book of Patrick O’Brian – Post Captain

– Book of Patrick O’Brian – The Fortune of War

– Book of Patrick O’Brian – The Surgeon’s Mate

– Book of Patrick O’Brian – The Mauritius Command

– Book of Patrick O’Brian – Blue at the Mizzen

– Book of Patrick O’Brian – The Ionian Mission

– Book of Patrick O’Brian – 2I

– Book of Patrick O’Brian – Desolation Island

– Book of Patrick O’Brian – The Letter of Marque

– Book of Patrick O’Brian – The Golden Ocean

– Book of Patrick O’Brian – Treason’s Harbour

– Book of Patrick O’Brian – The True Love

– Book of Patrick O’Brian – The Far Side of the World

– Book of Patrick O’Brian – The Wine Dark Sea

Close Menu