کارگاه بلووآرت

دسته بندی نفیس

ماکت کشتی‌های تاریخی

1

HMS Victory

قدیمی ترین کشتی نیروی دریایی بریتانیا که هنوز به خدمت گرفته میشود

1

HMS Bounty

سفر ماجراجویانه کاپیتان ویلیام بلگ

1

HMS Endeavour

کشتی تحقیقاتی بریتانیایی به فرماندهی جیمز کوک

7

Cutty Sark

یکی از سریعترین کشتیها در رقابت تجارت چایی

8

Gorch Fock

معروفترین کشتی آموزش ملوانی آلمان

3

HMS Surprise

معروفترین کشتی در تعقیب و دستگیری دزدان دریایی

2

US Constellation

یکی از پر ماموریت ترین کشتی های جهان

1

San Juan Nepomuceno

نمونه ای از شجاعت سربازان در جنگ ترافالگار

1

Santa Ana

استوارترین کشتی در شرایط جوی بد طوفانی

Close Menu