کارگاه بلووآرت

کلیه دسته‌بندی‌ها

ماکت کشتی‌های تاریخی

1

Pen Duick

قهرمان افسانه ای اریک تبرلی

1

HMS Victory

قدیمی ترین کشتی نیروی دریایی بریتانیا که هنوز به خدمت گرفته میشود

1

HMS Bounty

سفر ماجراجویانه کاپیتان ویلیام بلای

1

HMS Endeavour

کشتی تحقیقاتی بریتانیایی به فرماندهی جیمز کوک

1

Bon Retour

کشتی معروف ماهیگیری فرانسوی

1

La Provencale

قایق سنتی ماهیگیر فرانسوی

1

Columbus Caravels

سه کشتی معروف به فرماندهی کریستف کلمب

7

Cutty Sark

یکی از سریعترین کشتیها در رقابت تجارت چایی

8

Gorch Fock

معروفترین کشتی آموزش ملوانی آلمان

3

HMS Surprise

معروفترین کشتی در تعقیب و دستگیری دزدان دریایی

1

Jolie Brise Cutter

قایق پرسرعت و معروف فرانسوی

1

Mayflower

اولین 102 مهاجر انگلیسی به آمریکا

10

San Francisco

یکی از معروفترین کشتیهای جنگی آرمادای اسپانیا

1

San Jose Galleon

معروفترین کشتی باری اسپانیا که با 17 بیلیون دلار جواهرات غرق شد

1

Santa Maria

پرچمدار اسکادران سه کشتی کریستف کلمب

2

US Constellation

یکی از پر ماموریت ترین کشتی های جهان

1

San Juan Nepomuceno

نمونه ای از شجاعت سربازان در جنگ ترافالگار

1

Santa Ana

استوارترین کشتی در شرایط جوی بد طوفانی

1

HMS Bounty Jolly Boat

قایقی که کاپیتان بلای با آن بیش از 3500 مایل اقیانوس را پیمود

bnii1

Bluenose II

نمونه بازسازی شده کشتی معروف ماهیگیری و مسابقه بلونوز

Close Menu