کارگاه بلووآرت

Columbus Caravels

سه کشتی معروف به فرماندهی کریستف کلمب

(Pinta, Nina, Santa Maria)
مقیاس: 1:65, 1:65, 1:65
طول: 510, 415, 560 mm
ارتفاع: 400, 495, 485 mm
عرض: 230, 111, 260 mm

سه کاراوال به کاپیتانی کریستف کلمب (Christopher Columbus) در اولین سفر خود راهی کشف سرزمینهای ناشناخته شدند. در این عملیات، او به همراه… مطالب بیشتر (اینجا را کلیک کنید)

Close Menu