کارگاه بلووآرت

San Juan Nepomuceno

نمونه ای از شجاعت سربازان در جنگ ترافالگار

مقیاس: 1:90
طول: 960 mm
ارتفاع: 750 mm
عرض: 400 mm

کشتی جنگی با 74 توپ متعلق به نیروی دریایی آرمادا اسپانیا (Spanish Armada) در قرن هیجدم. مظهر قرمانی و شجاعت ملوانان اسپانیایی در جنگ… مطالب بیشتر (اینجا را کلیک کنید)

Close Menu